Rada Pedagogiczna Kadencja 2019 - 2020

Wybierz kadencję

RADA PEDAGOGICZNA

-zatwierdza plany pracy szkoły
-zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji
-podejmuje uchwały
-opiniuje organizację pracy szkoły
-opiniuje projekt planu finansowego
-opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród
-opiniuje przydział prac stałych i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego i dodatkowo płatnych zajęć
Szczegółowe kompetencje Rady Pedagogicznej oraz sposób podejmowania przez nią uchwał zawiera wewnętrzny „Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Piecniku”

Skład

nauczyciel-logopeda

nauczyciel

nauczyciel

nauczyciel

nauczyciel

nauczyciel

nauczyciel

nauczyciel

nauczyciel

nauczyciel

nauczyciel

nauczyciel

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 stycznia 2011 20:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Pierzchała
Ilość wyświetleń: 15929
07 listopada 2019 13:29 (Katarzyna Pierzchała) - Dodanie stanowiska: nauczyciel.
07 listopada 2019 13:29 (Katarzyna Pierzchała) - Dodanie stanowiska: nauczyciel.
07 listopada 2019 13:29 (Katarzyna Pierzchała) - Dodanie stanowiska: nauczyciel.