Dyrekcja Kadencja 2015 - 2020

Wybierz kadencję

Katarzyna Pierzchała - Dyrektor

Informacje

Dyrektor Zespołu Szkół w Piecniku:
-kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz
-nadzór pedagogiczny
-sprawuje opiekę nad uczniami
-realizuje uchwały Rady Pedagogicznej
-dysponuje środkami finansowymi
-jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników administracji i obsługi
-opracowuje arkusz organizacyjny szkoły
Szczegółowy opis kompetencji dyrektora znajduje się w Statucie Zespołu Szkół w Piecniku.

Dokumenty

Ogłoszenia

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 stycznia 2011 20:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Pierzchała
Ilość wyświetleń: 5123
24 listopada 2015 19:37 (Katarzyna Pierzchała) - Dodanie stanowiska: Dyrektor.
25 lutego 2013 12:48 (Katarzyna Pierzchała) - Zmiana nazwy organu: Dyrekcja .
24 stycznia 2011 13:36 (Renata Molka) - Aktualizacja danych stanowiska: dyrektor.