ŚRODKI POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Stosowane środki poprawy efektywności energetycznej

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy zdnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831) Szkoła Podstawowa w Piecniku informuje, że stosuje następujące środki poprawy efektywności energetycznej (wymienione w art. 6 ust. 2)

1. nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;

2. wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojaz, o których mowa powyżej lub ich modernizacja.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.11.2017 r.
Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Pierzchała
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 sierpnia 2018 11:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Pierzchała
Ilość wyświetleń: 435
29 sierpnia 2018 12:03 (Katarzyna Pierzchała) - Zmiana treści zakładki.
29 sierpnia 2018 12:02 (Katarzyna Pierzchała) - Zmiana treści zakładki.
29 sierpnia 2018 11:58 (Katarzyna Pierzchała) - Dodanie nowej zakładki.