Historia szkoły

Historia szkoły w Piecniku jest dość długa. Do roku 1938 funkcjonowała w Piecniku szkoła prusko – niemiecka, która mieściła się w budynku (obecnie  mieszkalnym), w centrum wsi – obok Kościoła. W 1938 roku oddano do użytku budynek szkolny z czerwonej cegły (do dna dzisiejszego stanowi on część szkoły). Szkoła z klasami łączonymi I-IV i V-VIII, gdzie pracowało dwóch nauczycieli, funkcjonowała do 1945 roku.

Po wyzwoleniu Piecnika (10 lutego 1945r.) nastąpiło zasiedlenie wsi przez ludność polską. W związku z tym zrodziła się potrzeba utworzenia polskiej szkoły. I tak w latach 1946/47r. kierownikiem szkoły i jedynym nauczycielem był  pan Michał Baranowski. W kolejnych latach: 1947/48 – pani J. Kucharska, 1948/49 – pani Jadwiga Filarowska, 1949/50 - pan Ryszard Grzegorczyk i pani Jadwiga Filarowska, 1950/51 - pan J. Karaś i pani Felczyńska. w tym trudnym okresie szybko zmieniali sie nauczyciele pracujący w szkoe w Piecniku. W końcu jednak, w roku 1951 przybył do Piecnika pan Antoni Bederski, który osiadł tu na stałe i objął funkcję kierownika szkoły. Wspólnie z panią Marią Fijałkowską zorganizowali pierwszą po wojnie klasę VII.

Szkoła w Piecniku już od 1949 roku była szkołą zbiorczą. Uczniowie starszych klas byli dowożeni z obwodów szkół niepełnych: Próchnowo, Toporzyk, Górnica i Jabłonowo. Liczba uczniów systematycznie rosła. W 1966r. wprowadzono klasę VIII i warunki lokalowe placówki okazały się niewystarczające. Na początku lat 70 – tych z inicjatywy pana Antoniego Bederskiego rozpoczęto rozbudowę szkoły.

W 1999 roku, z chwilą wprowadzenia reformy oświaty, w Piecniku zaczęła funkcjonować sześcioletnia Szkoła Podstawowa, oraz  ze względu na zapotrzebowanie środowiska lokalnego w tym samym budynku powstał Oddział Zamiejscowy Gimnazjum w Mirosławcu. We wrześniu 2003 roku dokonano reorganizacji i powołano Zespół Szkół w Piecniku, w skład którego weszła Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Przy szkole funkcjonuje również oddział przedszkolny.

Decyzją władz Gminy i Miasta Mirosławiec latem 2004 roku rozpoczęto dalszą rozbudowę szkoły (dobudowano dwie sale lekcyjne i gabinet dyrektora). Przez długi czas podejmowano starania o poprawienie warunków związanych z prowadzeniem zajęć wychowania fizycznego, boisko szkolne funkconujące przy szkole nie spełniało swych zadań podczas złej pogody. Wreszcie, dzięki wysiłkom wszystkich zainteresowanych stron, władz i społeczności lokalnej, w roku 2009 przystąpiono do prac budowlanych nad salą widowiskowo-sportową przy Zespole Szkół w Piecniku. Dnia 15 pażdziernika 2010 roku, podczas uroczystej imprezy, do użytku oddano halę sportową, siłownię, sekretariat oraz gabinet dyrektora, pokój nauczycielski a także zespół pomieszczeń dla oddziału przedszkolnego.

Aktualnie placówka ma do dyspozycji 9 sal lekcyjnych, halę sportowo-widowiskową, pracownię komputerową, harcówkę, sale oddziału przedszkolnego, bibliotekę i świetlicę połączoną ze stołówką, .

Funkcję dyrektora szkoły sprawowali:

  • mgr Antoni Bederski (przez 30 lat do 31 sierpnia 1985 r.),
  • mgr Tadeusz Smugała (od 01 września 1985r. do 31 sierpnia 1991r.),
  • mgr Józef Kropielnicki (od 01 września 1991r. do 21 kwietnia 1999r.),
  • mgr Barbara Klimczyk (od 22 kwietnia 1999r. do roku 2005).
  • mgr Katarzyna Pierzchała (od 2005r. do chwili obecnej).

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 stycznia 2011 15:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Pierzchała
Ilość wyświetleń: 3014
22 stycznia 2011 15:51 (Katarzyna Pierzchała) - Zmiana treści zakładki.
22 stycznia 2011 15:47 (Katarzyna Pierzchała) - Zmiana treści zakładki.
22 stycznia 2011 15:33 (Katarzyna Pierzchała) - Dodanie nowej zakładki.